FORMULAR DE CERERE PRIVIND EXERECITAREA DREPTURILOR PERSOANA VIZATĂ

     Conform Cadrului Legal privind Protecţia Datelor aveţi dreptul să cunoaşteţi care din datele dvs. personale le putem deţine şi prelucra şi dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs.

     În condiţiile definite de lege, aveţi dreptul de a solicita ştergerea, restricţionarea prelucrării şi de a contesta prelucrarea automată. Vă puteţi exercita aceste drepturi prin cererea scrisă pe care o puteți descărca dând click pe butomul << DESCARCA CEREREA>> de la sfârșitul textului de informare.

     Pentru a vă facilita depunerea unei cereri complete, care ne va permite să răspundem în timp util, vă sfătuim să utilizaţi acest formular. Răspunsul nostru va fi adresat dvs. sau unei terţe părţi pe care o puteţi autoriza să acţioneze în numele dvs.

     De asemenea, va trebui să furnizaţi dovada identităţii dvs.

     Cererea va fi procesată în maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea unui formular completat integral şi a dovezii de identitate.

 

     Dovadă de identitate:      Solicităm dovada identităţii dvs. înainte de a putea divulga datele personale. Dovada identităţii dvs. ar trebui să includă o copie a documentului de identificare, de ex. carte personală de identitate, paşaport, permis de rezidenţă şi un document care să vă confirme adresa, de ex. factură recentă de utilităţi. Dacă cererea este făcută în numele unei alte persoane vizate, va trebi să furnizaţi dovada identităţii persoanei vizate şi dovada dreptului dvs. de a acţiona în numele acesteia.

 

     Taxă de administrare:          Informaţiile şi copii ale datelor cu caracter personal în curs de prelucrare sunt furnizate gratuit. Dacă persoanele vizate solicită copii suplimentare ale datelor cu caracter personal în curs de prelucrare sau dacă solicitarea persoanei vizate este nefondată sau excesivă, în special datorită caracterului lor repetitiv, ne rezervăm dreptul de a refuza să acționăm în baza cererii sau se va percepe o taxă administrativă rezonabilă determinată de la caz la caz.

 

     Vă rugăm să nu utilizaţi acest formular pentru a obţine informaţii generale sau pentru a ne trimite alte tipuri de cereri.

 

     Vă rugăm să transmiteți formularul descărcat , completat, datat și semnat, precum şi dovada identității la: dpo@blogpic.ro

 

 

 

 

BlogPIC

Contact

+40745079097

BlogPIC © 2023 | Toate drepturile rezervate