Imprint

Informații legale conform GDPR (General Data Protection Regulation) pentru BLOG PIC

  1. Informații de contact

Numele companiei: BLOG PIC
Adresa: [Adresa sediului social]
E-mail: [Adresa de e-mail a companiei]
Număr de telefon: [Numărul de telefon al companiei]

  1. Rezolvarea litigiilor

BLOG PIC este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul [Număr înregistrare] și reprezentată de [Numele reprezentantului legal].
În cazul în care aveți întrebări, probleme sau reclamații privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact de mai sus. Vom face eforturi rezonabile pentru a rezolva orice dispută sau problemă într-un mod prompt și eficient.

Dacă sunteți nemulțumit de răspunsul nostru sau considerați că drepturile dvs. privind protecția datelor nu au fost respectate în mod corespunzător, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau la autoritatea de supraveghere relevantă din țara dumneavoastră de rezidență.

  1. Baza legală pentru prelucrarea datelor

BLOG PIC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și alte legi relevante privind protecția datelor în vigoare.

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal în principal pentru următoarele scopuri:

– Furnizarea și personalizarea serviciilor noastre pentru clienți.
– Gestionarea și executarea contractelor încheiate cu clienții noștri.
– Trimiterea de actualizări, noutăți și informații relevante despre produsele sau serviciile noastre prin intermediul newsletterului, cu acordul dumneavoastră prealabil.
– Răspunderea la întrebările, solicitările și reclamațiile dumneavoastră.
– Asigurarea respectării obligațiilor legale și reglementărilor aplicabile.

  1. Transferul datelor cu caracter personal

În anumite situații, este posibil să transferăm datele cu caracter personal către terți, inclusiv parteneri de afaceri sau furnizori de servicii care ne asistă în activitățile noastre operaționale. Aceste transferuri de date vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale aplicabile privind protecția datelor și în scopurile menționate anterior.

  1. Perioada de stocare a datelor

BLOG PIC va stoca datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor men

ționate anterior și în conformitate cu prevederile legale relevante privind perioadele de păstrare a datelor.

  1. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal includ, dar nu se limitează la:

– Dreptul de acces: aveți dreptul să obțineți informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să solicitați o copie a acestor date.
– Dreptul la rectificare: aveți dreptul să solicitați corectarea datelor inexacte sau incomplete.
– Dreptul la ștergerea datelor: în anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal.
– Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
– Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să solicitați primirea datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit, sau transferul acestor date către alt operator de date.
– Dreptul la opoziție: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, inclusiv prelucrarea în scopuri de marketing direct.
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau preocupări legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de contact de mai sus.

Aceasta este informația legală relevantă pentru protecția datelor personale conform GDPR pentru BLOG PIC. Vă rugăm să o citiți cu atenție și să o salvați pentru referințe ulterioare.

 

Legături importante

BlogPIC

Contact

+40745079097

BlogPIC © 2023 | Toate drepturile rezervate

Acest blog este destinat celor care doresc să se informeze despre domeniul securității informațiilor clasificate. În plus contribuie la dezvoltarea unei culturi de securitate adecvate.
Dacă doriți mai multe informații puteți să completați datele de mai jos și vă vom contactat negreșit.

X